TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

 • Phút online: 1.424
 • Tổng lượt truy cập: 7.452.277

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

Chuyên ?? 8: T? duy Do Thái- ?ng d?ng t? duy Do Thái – Lý thuy?t t? hóa

Đăng lúc: Thứ bảy - 09/05/2020 11:30 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
Chuyên ?? 8: T? duy Do Thái- ?ng d?ng t? duy Do Thái – Lý thuy?t t? hóa

Chuyên ?? 8: T? duy Do Thái- ?ng d?ng t? duy Do Thái – Lý thuy?t t? hóa

T? duy Do Thái ?? hành ngh? t? v?n, ?ào t?o, coaching, matching, media ?ng d?ng t? duy Do Thái – Lý thuy?t t? hóa ??nh cao qu?n tr? (top 30 c?a Th? gi?i) Áp d?ng qu?n tr? hi?u qu? ?? XD qu?n tr? 1 th??ng hi?u, hoa h?u, á h?u, ng??i ??p Quy?n n?ng nhà giáo M?
T? duy Do Thái ?? hành ngh? t? v?n, ?ào t?o, coaching, matching, media
?ng d?ng t? duy Do Thái – Lý thuy?t t? hóa ??nh cao qu?n tr? (top 30 c?a Th? gi?i)


N?i dung chuyên ?? M?c ?ích yêu c?u h?c Giá tr? c?t lõi ?ng d?ng th?c ti?n Th?i l??ng h?c và cách h?c
T? duy Do Thái ?? hành ngh? t? v?n, ?ào t?o, coaching, matching, media
?ng d?ng t? duy Do Thái – Lý thuy?t t? hóa ??nh cao qu?n tr? (top 30 c?a Th? gi?i)
Áp d?ng qu?n tr? hi?u qu?
?? XD qu?n tr? 1 th??ng hi?u, hoa h?u, á h?u, ng??i ??p
Quy?n n?ng nhà giáo M?
 1. T? 3 tu?i h?c sinh Do Thái ?ã ???c h?c
 2. H?c ?? tr? thành ng??i thông minh làm ch? s? giàu có
 3. H?c ?? bi?t l? trình 1 công vi?c nh? ??n 1 công vi?c l?n
 4. ??n chu?i qu?n tr?
 5. Ng??i kinh doanh m?i ???c h?c
 6. Bí m?t lí thuy?t t? háo ch? d?y cho lãnh ??o
 1. Có 6 giá tr? mà các tr??ng ??i h?c th? gi?i d?y
 2. Phá v? s? nghi ng?, ác ki?n c?a k? vô h?c và t?m th??ng
 3. C?u ch??ng c?a ng??i thành công
 1. R?t có hi?u qu?
 2. Cách h?c tri?t lí nh?ng v?n d?ng m? não ngay sau 30 phút
 3. Do cách d?y “khai m?” trí tu? c?a K? l?c gia Th? gi?i
 1. H?c v? 5 s? thay ??i l?n (6 gi?)
 2. Nâng t?m nhìn v? tr? quan (3 gi?)
 3. T?p ?? nh?n di?n s? thay ??i t? ?ó nâng n?ng l?c d? ?oán (6 gi?)
 4. Cách h?c:
Nghe, xem youtube, suy ng?m,
Sau ?ó tìm g?p tác gi? k? l?c gia Th? gi?i
H?c ? educoffee

 1. ?ng d?ng ngay sau 30 phút h?c

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc