TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.425
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.481

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

T??ng Ph?t ng?c bích l?n nh?t Vi?t Nam

Đăng lúc: Thứ năm - 24/01/2013 15:23 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
Hôm nay 15.11, t??ng Ph?t hoàng Tr?n Nhân Tông b?ng ng?c bích n?ng 4 t?n s? ???c cung th?nh t? phía nam ra TP.Hà N?i ?? tr?ng bày t?i ??i h?i Ph?t giáo toàn qu?c t? ch?c t? ngày 22-24.11 ? Cung v?n hóa H?u ngh? Vi?t - Xô.
T??ng b?ng ?á ng?c màu xanh, lo?i ?á n?i ti?ng trên th? gi?i m?nh danh là “ng?c B?c c?c” (Polar jade) - tìm th?y d??i r?ng núi British Columbia (Canada) quanh n?m tuy?t ph?. ?á ??c bi?t sáng bóng và c?ng ch?c h?n b?t c? lo?i ng?c th?ch nephrite nào trên th? gi?i. Chính pho t??ng Ph?t ng?c vì hòa bình th? gi?i tr??c ?ây c?ng t?c t? lo?i ?á quý nói trên. Nay t??ng Ph?t hoàng Tr?n Nhân Tông c?ng l?y ch?t li?u t? cùng m?t m? ?á ?y, v?i kh?i l??ng n?ng ??n 4,5 t?n, do pháp v??ng Gyalwang Drukpa cùng 108 v? l?t ma chú nguy?n và làm l? kh?i công t?o t??ng t?i t? ?ình V?nh Nghiêm - TP.HCM ngày 5.7.2012.

Qua h?n 120 ngày, t??ng Ph?t hoàng Tr?n Nhân Tông l?c thành ngày 10.11 t?i x??ng ?á Bình Minh (QL13, ngã t? c?u v??t Bình Ph??c) b?i t?p th? ngh? nhân do nhà ?iêu kh?c ?inh Danh T? ch? trì. ?inh Danh T? là ng??i có duyên lành v?i vi?c t?c pho t??ng ngh? thu?t ??c ?áo này. Anh cùng ??i ng? ngh? nhân ?ã phát tâm ?n chay t? khi b?t tay vào vi?c cho ??n lúc hoàn thành pho t??ng v?i tr?ng l??ng kho?ng 4 t?n. S? ?á quý còn l?i t? kh?i ng?c c?ng ???c ph?c ch? thành hai chi?c ?n t? nhà Tr?n theo nguyên b?n. ??ng th?i các ph?n ?á khác ch? tác thành 100 b? ?n (mô ph?ng theo các ?n nhà Tr?n) ?? bán ??u giá theo ch??ng trình c?a ?y ban MTTQ VN ??a vào qu? giúp ?? ng??i nghèo khó trong n??c.
T??ng Ph?t hoàng Tr?n Nhân Tông sau ngày l?c thành ???c cung th?nh ??n thi?n vi?n Th??ng Chi?u (??ng Nai) ?? chiêm bái, t??ng nh? v? thi?n s? khai sinh thi?n phái Trúc Lâm Vi?t Nam, là v? s? t? c?a thi?n phái ?y và là hoàng ?? anh hùng c?a l?ch s? Vi?t Nam. Vi?c ??a t??ng ng?c bích Ph?t hoàng Tr?n Nhân Tông ra Hà N?i vào d?p ??i h?i Ph?t giáo Vi?t Nam toàn qu?c trong tu?n t?i, c?ng nh?m k? ni?m 704 n?m ngày m?t Ph?t hoàng.
                                                                              Giao H??ng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc