TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.421
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.214

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

Ch?m sóc khách hàng qua ?ng d?ng Zalo

Đăng lúc: Thứ tư - 28/07/2021 11:02 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
Ch?m sóc khách hàng qua ?ng d?ng Zalo

Ch?m sóc khách hàng qua ?ng d?ng Zalo

Công ty CP C?p n??c Tân Hòa (tr?c thu?c T?ng công ty C?p n??c Sài Gòn - Sawaco) ?ã tri?n khai c?ng thông tin Zalo Official Account (Zalo OA) trên ?ng d?ng Zalo ?? nâng ch?t d?ch v? ch?m sóc khách hàng.
V?i ?ng d?ng Zalo OA, khách hàng có th? trao ??i tin nh?n tr?c ti?p v?i t?ng ?ài viên ?? gi?i ?áp th?c m?c ho?c khi?u n?i v? d?ch v? ngành n??c. Ngoài ra, khách hàng s? d?ng Zalo có th? truy c?p vào “C?p n??c Tân Hòa OA” ?? s? d?ng các ti?n ích nh?: tra c?u ti?n n??c hàng tháng, xem l?ch ??c s?, l?ch s? s? d?ng n??c. Thông qua ?ng d?ng này, công ty có th? g?i tin nh?n liên quan cung c?p n??c s?ch m?t cách nhanh chóng, k?p th?i ?? khách hàng ch? ??ng trong sinh ho?t.
Trong khi d?ch Covid-19 di?n bi?n ph?c t?p, nhân viên công ty không th? ti?p xúc ??ng h? ?? ghi ch? s? n??c, thông qua ?ng d?ng “C?p n??c Tân Hòa OA” khách hàng có th? cung c?p ch? s? n??c cho công ty. Ngoài Zalo OA, khách hàng có th? liên h? công ty qua hotline 19006489 ho?c website: https://www.cskhtanhoa.com.vn/. ?ây là trung tâm ch?m sóc khách hàng toàn di?n m?t c?a m?t d?u c?a C?p n??c Tân Hòa.
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc