TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.459
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.735

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

VI?T NAM CÓ TH? H??NG T? CU?C TH??NG CHI?N M? - TRUNG

Đăng lúc: Thứ sáu - 18/01/2019 16:27 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
?ó là nh?n ??nh c?a ông Bill Stoops, chuyên gia ??u t? tr??ng c?a Qu? tài chính Dragon Capital, trên sóng kênh CNBC trong tu?n này.
?ó là nh?n ??nh c?a ông Bill Stoops, chuyên gia ??u t? tr??ng c?a Qu? tài chính Dragon Capital, trên sóng kênh CNBC trong tu?n này.
Nguyên nhân do v?n ??u t? n??c ngoài có th? chuy?n h??ng sang Vi?t Nam ?? tránh áp l?c chi phí gia t?ng mà cu?c chi?n thu? quan M? - Trung t?o ra. "K? c? Trung Qu?c c?ng có th? b?t ??u chuy?n ho?t ??ng s?n xu?t sang Vi?t Nam nhi?u h?n" - ông Stoops nói.
 
C?ng theo chuyên gia này, tuy có th?ng d? th??ng m?i 40 t? USD so v?i M? song Vi?t Nam ít có kh? n?ng tr? thành m?c tiêu c?a cu?c chi?n th??ng m?i, b?i hàng hóa Vi?t Nam xu?t sang M? ch?a nhi?u b?ng các n??c khác. Thêm vào ?ó, ông Stoops nh?n xét ngoài vi?c ti?n "??ng" có "n?n t?ng v? mô r?t v?ng vàng", Vi?t Nam còn có d? tr? ngo?i h?i "?áng k?" và ???c ?ánh giá t?t v? m?t l?u thông hàng hóa, d?ch v? và ??u t? ra/vào ??t n??c.
 
Nh?n ??nh "Vi?t Nam có th? h??ng l?i", theo ông Stoops, v?n ?úng trong tr??ng h?p M? - Trung leo thang chi?n tranh th??ng m?i. ?i?u này s?p ???c ch?ng minh b?i T?ng th?ng M? Donald Trump hôm 14-9 (gi? ??a ph??ng) ?ã ra l?nh cho các tr? lý "?i ti?p" trong vi?c ?ánh thu? 10% ho?c 25% lên thêm kho?ng 200 t? USD hàng hóa nh?p kh?u t? Trung Qu?c.
 
Thông báo chính th?c cho quy?t ??nh này còn ch? cân nh?c ý ki?n công chúng, theo các ngu?n tin. N?u vòng ?ánh thu? m?i thành hi?n th?c (c?ng v?i vòng ?ánh thu? 25% lên 50 t? USD hàng hóa Trung Qu?c tr??c ?ó), theo ?ài CNN, M? s? ?ánh thu? lên kho?ng phân n?a t?ng s? hàng hóa nh?p kh?u t? n?n kinh t? s? hai.
 
Tuy T?ng th?ng Trump t? tin tuyên b? trên Twitter hôm 14-9 r?ng ông "trên c?" trong cu?c chi?n th??ng m?i v?i B?c Kinh nh?ng hãng tin Bloomberg cho r?ng ông ch? Nhà Tr?ng không còn nhi?u m?c tiêu (hàng hóa) ?? ra tay mà không v?p ph?i ph?n ?ng m?nh t? phía các công ty l?n c?ng nh? ng??i tiêu dùng M?.
 
Tu?n tr??c, "??i gia" Apple phàn nàn vòng áp thu? m?i có th? ?nh h??ng m?t s? s?n ph?m ???c ?a chu?ng hàng ??u c?a hãng nh? Apple Watch, tai nghe AirPods... Các chu?i bán l? WalMart và Target có nguy c? ch?ng ki?n hàng lo?t m?t hàng tiêu dùng b? "quét" ?i, t? tivi ??n giày dép. Trong khi ?ó, c? phi?u công ngh? ?ã d?n ??u ?à s?t gi?m tr??c thông tin v? vòng áp thu? m?i, v?i c? phi?u c?a Apple có th?i ?i?m m?t 1,7%.
 
Ng??i tiêu dùng M? c?ng s?m c?m nh?n ???c v? ??ng, theo ?ài CNN, khi mà hàng ngàn lo?i hàng hóa s? ??t ?? h?n d??i tác ??ng c?a vòng ?ánh thu? m?i (n?u x?y ra). Ít nh?t phân n?a s? l??ng nón, n?m, vali, ?? g?... - các m?t hàng trong t?m ng?m - ? M? ???c nh?p kh?u t? Trung Qu?c.
 
Riêng v? vòng áp thu? th? ba ??i v?i 267 t? USD hàng hóa Trung Qu?c mà ông Trump ?e d?a th?i gian qua hi?n v?n ch?a có quy?t ??nh c? th? nào.
 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc