TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.424
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.282

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

H? TH?NG 2019 – 5 KHÓA ?ÀO T?O GIÁO VIÊN HDV DU L?CH, TOUR GIÁO D?C TR?I NGHI?M SÁNG T?O THEO TT 04/BGD

Đăng lúc: Thứ tư - 18/12/2019 18:01 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
H? TH?NG 2019 – 5 KHÓA ?ÀO T?O GIÁO VIÊN HDV DU L?CH, TOUR GIÁO D?C TR?I NGHI?M SÁNG T?O THEO TT 04/BGD
21f5adb33499cdc7948810.jpg

1. Khai gi?ng khóa 5 Tây Nam B? (tháng 12/2019) ?ào t?o giáo viên k? n?ng – Tr?i nghi?m sáng t?o cho Khu du l?ch

 

015d7b68e2421b1c42537.jpg

2. K? l?c gia Th? gi?i – Ti?n s? M?c Qu? “d?y s? ph?m k? n?ng” cho hi?u tr??ng Tây Nam B?, t?i ??ng Tháp (tháng 12/ 2019)

 

 

7374fd50647a9d24c46b5.jpg

3.Ti?n s? M?c Qu? - tác gi? Edufarm (giáo d?c tr?i nghi?m sáng t?o theo TT 04/BGD) tháng 12/2019

 

 

66af12cb8be172bf2bf014.jpg

4. Khóa d?y s? ph?m k? n?ng: giáo d?c tr?i nghi?m sáng t?o, cho tour du l?ch giáo d?c Tây Nam B? (tháng 12/2019)