TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.425
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.284

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

Ch??ng trình ?ào t?o "Nông dân thành doanh nhân" s? th? 2

Đăng lúc: Thứ bảy - 22/10/2016 15:09 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
Ch??ng trình ?ào t?o "Nông dân thành doanh nhân" s? th? 2

Ch??ng trình ?ào t?o "Nông dân thành doanh nhân" s? th? 2

H?i Nông dân t?nh ?ã th?ng nh?t v?i các ??n v? xây d?ng k? ho?ch m? các l?p h?i th?o v? d? án ?ào t?o nông dân thành doanh nhân. ??ng th?i ph?i h?p v?i Báo Bình D??ng và Vi?n khoa h?c và qu?n tr? doanh nghi?p ti?n hành ch?n c? nông dân s?n xu?t kinh doanh gi?i tiêu bi?u
N?m trong chu?i ho?t ??ng h? tr? nông dân s?n xu?t kinh doanh gi?i, làm giàu, góp ph?n th?c hi?n ch??ng trình M?c tiêu qu?c gia xây d?ng nông thôn m?i ? Bình D??ng, nh?ng ngày v?a qua, phân vi?n nghiên c?u BiO – Nano t?i TP.H? Chí Minh, Báo Bình D??ng ?ã k?t h?p H?i Nông dân t?nh t? ch?c 8 bu?i h?i th?o thu?c d? án "Nông dân thành doanh nhân" ?ng d?ng nông nghi?p công ngh? cao. Tham d? các l?p ?ào t?o có Ti?n s? M?c Qu?, Ch? t?ch phân vi?n nghiên c?u BiO – Nano t?i TP.H? Chí Minh, ??i di?n h?i nông dân các c?p, cùng g?n 500 ch? trang tr?i, h? tr?ng tr?t và ch?n nuôi trên ??a bàn Bàu Bàng, TP.Th? D?u M?t, TX.Tân Uyên, huy?n B?c Tân Uyên, huy?n D?u Ti?ng.Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc