TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.420
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.405

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

Th? vi?n TP.HCM trao t?ng sách cho ng??i khi?m th? t?i T?nh hà T?nh

Đăng lúc: Thứ hai - 26/05/2014 16:20 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
BU?I TRAO T?NG SÁCH DO TH? VI?N TP.H? CHÍ MINH

??N TRUNG TÂM NG??I KHI?M TH? T?I T?NH HÀ T?NH 

 

Chúng ta ai c?ng ???c quy?n nhìn , ng?m m?i s? v?t trên trai ??t . Không gì b?ng ???c t? do ?i l?i mà không c?n s? giúp ?? c?a ng??i nào . Th? nh?ng , bên c?nh chúng ta còn bao  nhiêu ni?m khát khao ???c thoát c?nh “Bóng t?i” tâm h?n và  hy v?ng t?n m?t th?y b?u tr?i xanh , ???c ng?m nhìn m?i ho?t ??ng xung quanh ta, h? luôn mong mu?n v??n lên trong cu?c s?ng và t?o h?nh phúc cho chính mình.

Do Th?y M?c Qu? - C? v?n t?nh ?ã di?n ra bu?i  trao t?ng sách ??n t?n mi?n B?c Trung b? 

D??i ?ây là m?t s? hình h?nh trong bu?i trao t?ng sách 

 

 

 

 

 

Khi ??n T?nh Hà Tinh, c?ng gi?ng các t?nh khác, n?i nào c?ng có không ít ng??i b? khi?m khuy?t . . N?i ?ây ???c s? giúp ?? t?n tình c?a H?i ng??i khi?m thi ??i v?i các anh ch? ?ang c?n h? tr? trong vi?c h?c t?p c?ng nh? ti?p c?n m?i s? vi?c bên ngoài. V?i trang thi?t b? phòng thoáng mát, các h?c viên n?i ?ây có th? nh?n bi?t ???c nh?ng làn gió mát, ti?ng xào x?t lá cây, cái nóng nhè nh? c?a ánh n?ng ban s?m c?ng nh? cái n?ng g?t c?a gi?a tr?a ?? nh?n bi?t múi th?i gian …. Qua ?ó, b?ng ngh? l?c v??n lên b?ng chính b?n thân mình. Hi?n nay cu?c s?ng tìm ki?m sinh nhai ngày càng khó so v?i chúng ta, nh?ng v?i ng??i khi?m th? thì càng khó h?n nhi?u 

 

 

Nhân ?ây, v?i t?m lòng mong mu?n c?a Th?y M?c Qu? , xin ?em ??n nh?ng ki?n th?c ??n cho t?t c? h?c trò c?a Th?y cho dù hoàn c?nh nh? th? nào các b?n hãy v??t qua s? ph?n ?? t? tin trong cu?c s?ng hàng ngày .

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc