TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.436
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.385

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

H?i ngh? tri?n khai ?? án ??i m?i ph??ng th?c ho?t ??ng c?a các S?, ban, ngành, UBND c?p huy?n theo Quy?t ??nh 3713/Q?-UBND c?a UBND t?nh.

Đăng lúc: Thứ hai - 01/12/2014 11:18 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
Th?c hi?n Quy?t ??nh 3713/Q?-UBND ngày 25/11/2013 c?a UBND t?nh phê duy?t ?? án ??i m?i ph??ng th?c ho?t ??ng c?a các s?, ban, ngành, UBND c?p huy?n nh?m nâng cao hi?u l?c, hi?u qu? ch? ??o, ?i?u hành c?a ?y ban nhân dân t?nh, S? Khoa h?c và Công ngh? ?ã xây d?ng và ban hành K? ho?ch s? 20/KH-KHCN ngày 18/02/2014 v? ??i m?i ph??ng th?c ho?t ??ng c?a các phòng, ??n v? tr?c thu?c nh?m nâng cao hi?u l?c, hi?u qu? ch? ??o, ?i?u hành và ho?t ??ng c?a S?.
http://khcnhatinh.gov.vn/portal/?GiaoDien=13&ChucNang=603&NewsID=20140319154524
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc