TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.428
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.351

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

Ng??i lãnh ??o c?n n?m v?n ?? nh? th? nào?

Đăng lúc: Thứ ba - 12/02/2019 09:47 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
Tháng 8 – 1960, tôi [ Song Tùng] v? n??c và ???c giao mhi?m v? V? T?ng h?p Ban ??i ngo?i  Trung ??ng ??ng, ??u n?m 1963 làm Phó Ban ??i ngo?i trung ??ng ??ng. M?i l?n ??i bi?u các ??ng b?n sang trao ??i kinh nghi?m v?i ??ng ta th??ng ???c Bác m?i vào g?p. M?i l?n nh? th? , tôi có nhi?m v? vào g?p Bác tr??c khi khách ??n ?? 30phút ?? báo cáo tình hình ??ng n??c ?ó, k? qu? và c?m t??ng c?a v? ??i bi?u v? nh?ng ngày g?p các v? lãnh ??o ??ng ta. M?i n?m , th??ng có hàng ch?c doàn sang trao ??i kinh nghi?m v?i ??ng ta. Do trách nhi?m ???c giao , su?t tám n?m [1961-1969] tôi ???c vào báo cáo nhi?u l?n v?i Bác .

Các ??ng chí Bác th??ng cho tôi vào tr??c 30 phút , ch? có th? g?p tr??c gi? quy ??nh ho?c ?úng gi? quy ??nh.

N?u báo cáo xong, còn thì gi? thì Bác th??ng h?i chuy?n v? công tác, v? tình hình trong n??c và d? lu?n nhân dân v? m?t s? ki?n gì ?ó m?i x?y ra.M?i l?n nh? v?y tôi h?c t?p ???c r?t nhi?u.Trong câu chuy?n nh? này, tôi ch? vi?t m?t s? v?n ?? c?m th?y b? ích cho b?n ??c . Tr??c h?t , Bác d?y ‘ ng??i lãnh ??o c?n ph?i n?m v?n ?? nh? th? nào” .


??u n?m 1963, l?n ??u tôi vào báo cáo, chu?n b? ?? Bác g?p m?t v? ??i bi?u ??ng b?n ??n chào .Bác nhìn t?p tài li?u dày 30 trang tôi c?m trong tay. Bác h?i ; Chú ??nh g?p Bác bao nhiêu phút ? Th?a Bác, 15 phút,15 phút,chú không ??c xong t?p báo cáo thì Bác còn thì gi? ?âu ?? trao ??i? Chú g?p tài li?u l?i . báo cáo trong 1phút Bác nghe. C?ng may, tôi t? tay vi?t báo cáo nên ch? phát bi?u không ??n 1phút . Bác g?t ??u : Chú nói ng?n nh? th? là ???c, nhi?u chú giao cho cán b? vi?t h? r?i vào ??c nh? “ th?y ??c”.

 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc