TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.427
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.322

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

T?ng 46500 cây gi?ng sâm Ng?c Linh cho ng??i dân

Đăng lúc: Thứ ba - 12/02/2019 09:30 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
Công ty c? ph?n Sâm Ng?c Linh ph?i h?p UBND hai huy?n Tu N? Rông và ??k Glei (t?nh Kon Tum) t? ch?c trao t?ng, c?p phát 46.500 cây gi?ng Sâm Ng?c Linh cho h? nghèo ??ng bào dân t?c thi?u sói c?a hai huy?n hôm 16-9. ??t c?p gi?ng l?n này có 7 xã và 13 t? liên k?t trông, ch?m sóc sâm Ng?c Linh v?i công ty n?m trong vùng ???c c?p gi?y ch?ng nh?n ch? d?n ??a lý sâm Ng?c Linh t?nh Kon Tum. 

Theo ?ó, m?i xã ???c c?p 1.000 cây gi?ng sâm Ng?c Linh g?c 1 n?m tu?i, tr? giá m?i cây gi?ng 300.000 ??ng, m?i thành viên n?m trong t? liên k?t tr?ng sâm ???c c?p 100 cây gi?ng ban ??u ?? tr?ng t? nghi?m và nhân t?ng di?n tích tr?ng sâm ng?c linh 

Sâm NL m?t s? d??c li?u khác nh? ??ng sâm, ng? v? t?, ???ng quy, ngh? vàng và m?t s? và vài d??c li?u khác ???c t?nh Kon Tum xác ??nh là cây tr?ng chi?n l??c c?a t?nh. Tr??c ?ó, Th? t??ng Nguy?n Xuân Phúc khi ??n làm vi?c t?i Kon Tum ??u tháng 9 ?ã chie ??o t?nh ph?i xác ??nh cây d??c li?u sâm Ng?c Linh là “qu?c k? dân sinh” t?i vùng ??t này .

 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc