TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.425
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.443

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

Bài c?m nh?n_ Nguy?n V?n C?n 75 tu?i

Đăng lúc: Thứ năm - 29/11/2012 12:11
Có duyên m?i g?p ???c Th?y Không duyên không g?p ???c Th?y Qu? ?âu Th?y là chuyên gia hàng ??u Trong ngh? t? v?n ngõ h?u giúp nhau
Có duyên m?i g?p ???c Th?y
Không duyên không g?p ???c Th?y Qu? ?âu
Th?y là chuyên gia hàng ??u
Trong ngh? t? v?n ngõ h?u giúp nhau
Làm ng??i, làm vi?c, làm giàu
Trong 3 lãnh v?c khuyên nhau  h?c hành
Dùng KI?N th?c ?? ti?n nhanh
Dùng V?N b?ng ?? ch?ng minh h?c hàm
GIÁC ng?  tr??c nh?ng mu?n ham
Tr?i nghi?m (TRI) thành b?i lo toan vui bu?n
NG? ra cu?c s?ng tr??ng t?n
N?m  ?i?u c?n, ??, ?? luôn làm ng??i
Còn trong giao ti?p ai ?i!
Dùng n?m ngôn ng? ch? l??i, h?c ngay!
TI?NG ??NG nh? tiéng v? tay…
Ph?i ch?ng c? v? l?i hay giúp mình
Hãy minh h?a b?ng PHIM, HÌNH
Hãy dùng C? CH? c?a mình … t? tâm
Hãy dùng CH? ??m “ d??ng, âm”
Hãy dùng  L?I NÓI thu nhân tâm mình
Sách, báo, t? li?u, k?t tinh
Kho tàng v?n hóa hành tinh vô cùng
Ngành S? PH?M  suy cho cùng
Là ngành giáo d?c ph? thông d? làm
Nhà T? V?N - Kim  ch? nam
Ph?i làm cho ?úng la bàn ch? ph??ng
KINH DOANH làm giàu nhi?u ???ng
N??c giàu dân m?nh hùng c??ng muôn n?m
Hãy nêu Ý T??NG ti?n thân
R?i v?ch K? HO?CH th?i gian  hoàn thành
Nêu ra PH??NG PHÁP ti?n hành
Thành công ph?n th?ng ph?i giành c? tr?m
V?n th? ý t? tri ân
Ti?n s? M?c Qu? ch? tâm sáng ng?i.
 
 
                                                      Ngày 29 tháng 5 n? m 2012
                                                                  H?c viên
                                                    Bài c?m nh?n_ Nguy?n V?n C?n 75 tu?i
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc