TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.440
  • Tổng lượt truy cập: 7.269.714

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

Từ 1-1-2019, chính thức bỏ quy hoạch xây dựng tỉnh

Đăng lúc: Thứ năm - 21/02/2019 11:26 - Người đăng bài viết: Quản trị cao cấp
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch đã chính thức bỏ quy hoạch xây dựng tỉnh. Theo đó, không tiếp tục lập quy hoạch xây dựng tỉnh mà tích hợp nội dung này vào quy hoạch tỉnh để bảo đảm đồng bộ trong hệ thống quy hoạch.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2019, với nhiều điểm mới nhằm bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với các quy định của Luật Quy hoạch.

Đáng quan tâm, Luật sửa đổi đã chính thức bỏ quy hoạch xây dựng tỉnh. Theo đó, không tiếp tục lập quy hoạch xây dựng tỉnh mà tích hợp nội dung này vào quy hoạch tỉnh để bảo đảm đồng bộ trong hệ thống quy hoạch.

Các loại quy hoạch khác còn lại trong quy hoạch xây dựng như quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn tiếp tục được lập theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về quy hoạch đô thị để cụ thể hóa quy hoạch tỉnh.
Trong giai đoạn chuyển tiếp, các quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt theo pháp luật về xây dựng vẫn được thực hiện cho đến khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt.
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch đã chính thức bỏ quy hoạch xây dựng tỉnh
 
Điểm mới quan trọng khác là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch quy định chủ đầu tư không cần có Giấy phép quy hoạch xây dựng khi đầu tư xây dựng trong những khu công nghiệp, khu kinh tế… chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt.

Theo điểm a khoản 1 Điều 28 Luật sửa đổi 37 Luật liên quan đến quy hoạch, khu chức năng đặc thù được chuyển thành khu chức năng bao gồm khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; khu du lịch; khu nghiên cứu, đào tạo; khu thể dục thể thao.

Luật Xây dựng 2014 quy định, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng trong khu đặc thù phải xin Giấy phép quy hoạch xây dựng để làm căn cứ lập quy hoạch chi tiết hoặc lập dự án khi chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt.

Tuy nhiên, việc quản lý quy hoạch đã được lồng ghép trong nhiệm vụ quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Việc yêu cầu phải có giấy phép quy hoạch là trái với nguyên tắc công khai, minh bạch trong hoạt động quy hoạch đã được quy định trong Luật Quy hoạch 2017. Do đó, Luật sửa đổi đã bãi bỏ các quy định về Giấy phép quy hoạch xây dựng trong khu chức năng.

Bên cạnh đó, Luật sửa đổi 37 luật liên quan đến quy hoạch đã sửa đổi Chương IV của Luật Đất đai 2013. Trong đó, bổ sung quy định về tầm nhìn quy hoạch đất quốc gia là từ 30 - 50 năm, cấp huyện là từ 20 - 30 năm.

Thời kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc gia, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng và kế hoạch sử dụng đất an ninh là 5 năm; kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch cũng bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ đang cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân…
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc