TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.655
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.724

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

Tr?ng chu?i không c?n ??t

Đăng lúc: Thứ sáu - 18/01/2019 16:50 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
Nhóm nghiên c?u ??i h?c Wageningen, Hà Lan tu?n này s? thu ho?ch v? chu?i ??u tiên ???c tr?ng không c?n ??t. D? án nh?m ng?a b?nh n?m Panama - c?n b?nh 'làm kh?' nông dân nhi?u n??c, trong ?ó có Vi?t Nam.
Nhóm nghiên c?u ??i h?c Wageningen, Hà Lan tu?n này s? thu ho?ch v? chu?i ??u tiên ???c tr?ng không c?n ??t. D? án nh?m ng?a b?nh n?m Panama - c?n b?nh 'làm kh?' nông dân nhi?u n??c, trong ?ó có Vi?t Nam.
Chu?i có v?... d?a, ?n luôn c? v?
Bill Gates h? tr? s?n xu?t "siêu chu?i" cho châu Phi
Tr?ng chu?i không c?n... ??t - ?nh 1.
Gi?ng chu?i Cavendish (chu?i Nam M?) - ?nh: ALAMY
 
Nghiên c?u ???c th?c hi?n v?i s? h?p tác c?a nhà s?n xu?t và cung c?p chu?i hàng ??u th? gi?i Chiquita Brands International.
 
Theo báo Financial Times, Giáo s? Kema và các ??ng nghi?p c?a ông c?ng ?ang nghiên c?u các ch??ng trình lai t?o gi?ng chu?i s? d?ng các gi?ng chu?i hoang có kh? n?ng kháng n?m.
 
"?i?u c?t lõi trong chi?n l??c c?a chúng tôi là ?a d?ng hóa các s?n ph?m chu?i", ông Gert Kema, chuyên gia hàng ??u v? chu?i kiêm tr??ng khoa b?nh th?c v?t nhi?t ??i c?a ??i h?c Wageningen t?i Hà Lan, cho bi?t.
 
B?nh n?m Panama (còn g?i là "b?nh vàng lá Panama" ? chu?i) là m?t lo?i b?nh do n?m l?u t?n trong ??t gây ra. T?i Vi?t Nam, b?nh này là m?t trong nh?ng v?n ?? tr? ng?i trong s?n xu?t chu?i trong n??c.
 
B?nh lây lan thông qua ho?t ??ng l?u chuy?n c?a ??t, ch? y?u do ng??i lao ??ng và máy móc. Theo ?ó, vi?c tr?ng chu?i trong nhà kính b?ng cách s? d?ng bông khoáng (rockwool) và d??ng ch?t cho cây s? giúp cách ly chu?i kh?i lo?i n?m này.
 
???c xác ??nh t?i ?ài Loan t? ??u n?m 1960, ch?ng n?m TR4 gây b?nh n?m Panama ?ã lây lan trên kh?p châu Á và Úc, lan ??n t?n các b? bi?n Mozambique và t?i c? Trung ?ông.
 
Ng??i ta lo ng?i ch?ng n?m b?nh này s? lan ??n châu M? La tinh và ?e d?a nghiêm tr?ng các trang tr?i v?n ?ang cung c?p 3/4 l??ng chu?i xu?t kh?u toàn th? gi?i.
 
Gi?i khoa h?c ?ang n? l?c tìm ki?m các gi?i pháp ng?n ch?n b?nh n?m Panama. Tuy nhiên hi?n ch?a có cách x? lý hi?u qu? trong tình hu?ng cây chu?i b? nhi?m n?m.
 
Gi?i pháp duy nh?t hi?n nay là c? g?ng phòng ng?a vi?c l?u chuy?n ??t ?ã b? nhi?m b?nh, các cây ?ã nhi?m n?m và các v?t ch?t nhi?m b?nh t?i nh?ng vùng không có b?nh.
 
B?nh n?m Panama ?ang tàn phá các mùa v? chu?i ? nhi?u trang tr?i trên toàn th? gi?i, ?e d?a s? phát tri?n c?a gi?ng chu?i Cavendish (chu?i Nam M?), gi?ng chu?i ?ang chi?m t?i 95% t?ng s? chu?i bán ra trong ngành công nghi?p tr? giá 36 t? USD toàn c?u.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc