TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.425
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.415

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

Tuy?n 400 ?ng viên sang ??c làm vi?c

Đăng lúc: Thứ sáu - 18/01/2019 16:48 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
Trung tâm Lao ??ng ngoài n??c (Colab), B? Lao ??ng - Th??ng binh và Xã h?i ngày 11-12 ?ã có thông báo v? vi?c tuy?n ch?n 400 ?ng viên Vi?t Nam sang h?c t?p và làm vi?c t?i CHLB ??c trong ngành ?i?u d??ng ch?m sóc ng??i già và ng??i b?nh.
Trung tâm Lao ??ng ngoài n??c (Colab), B? Lao ??ng - Th??ng binh và Xã h?i ngày 11-12 ?ã có thông báo v? vi?c tuy?n ch?n 400 ?ng viên Vi?t Nam sang h?c t?p và làm vi?c t?i CHLB ??c trong ngành ?i?u d??ng ch?m sóc ng??i già và ng??i b?nh.
Theo ?ó, nam, n? t? 21 ??n 28 tu?i, ?ã t?t nghi?p ho?c ?ang h?c n?m cu?i h? C?, ?H chuyên ngành ?i?u d??ng, có t? cách ??o ??c t?t, ?? s?c kh?e ??u có th? ?ng tuy?n. ?ng viên trúng tuy?n s? tham d? khóa ?ào t?o ti?ng ??c trong th?i gian 12 tháng t?i c? s? ?ào t?o c?a Colab t?i Hà N?i ho?c
 
Tuy?n 400 ?ng viên ngành ?i?u d??ng sang ??c làm vi?c - ?nh 1.
Vi?n Kinh t? và Công ngh? ?ông Á (IET) trao h?p ??ng ?ào t?o cho ?ng viên ?i?u d??ng sang ??c làm vi?c
 
TP HCM. ?ng viên c?n ??t ???c trình ?? ti?ng ??c B2 m?i ?? ?i?u ki?n xu?t c?nh sang CHLB ??c ?? ti?p t?c tham d? khóa ?ào t?o ngh? ?i?u d??ng trong th?i gian 2 n?m.
 
Colab s? nh?n h? s? ??n h?t ngày 11-3-2019. Thông tin v? ch??ng trình ???c ??ng công khai trên trang thông tin ?i?n t? c?a Colab.
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc