TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.424
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.458

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

Th? tr??ng th?t heo nha trang náo lo?n

Đăng lúc: Thứ ba - 12/02/2019 16:48 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
Ngày 18-12, ti?u th??ng ? các ch? t?i TP Nha Trang cho bi?t hàng lo?t lò m? b?t ng? thông báo không m? heo c?a Công ty CP Ch?n nuôi C.P Vi?t Nam (Công ty C.P) - ??n v? cung c?p heo chính ? TP Nha Trang. L??ng th?t heo s?t gi?m ??t ng?t nên ph?i t?ng giá kho?ng 30%.

Nhi?u nhà hàng, nhà tr?, quán ?n ph?i thay ??i th?c ??n do các h?p ??ng th?t heo b? t?m ng?ng. R?t nhi?u gian hàng bán th?t t?i các ch? trên ??a bàn TP Nha Trang c?ng ?óng c?a, bán s? l??ng ít ho?c bán th?t heo ?ông l?nh.

Các ti?u th??ng ? ch? Xóm M?i, TP Nha Trang không có th?t heo ?? bán

 

Trong khi ?ó, ông Nguy?n Chí C??ng, Giám ??c LOTTE Nha Trang, cho bi?t ??n sáng 18-12 m?i nh?n ???c tin báo c?a ??n v? cung c?p th?t heo cho siêu th? v? s? c? trên nên b? ??ng trong vi?c bán hàng. "Kho?ng 80% th?t heo bán t?i siêu th? có ngu?n g?c ? Khánh Hòa và 20% t? TP HCM. Do ngu?n hàng ? ??a ph??ng b? gián ?o?n nên siêu th? ?ã ?i?u th?t heo t? TP HCM ra ?? ph?c v? và gi? nguyên m?c giá" - ông C??ng nói.

 

Trao ??i v?i phóng viên Báo Ng??i Lao ??ng, ông Ph?m Thúc Hàn - Tr?m tr??ng Tr?m Thú y Nha Trang - cho bi?t ?ã ???c báo cáo vi?c các lò m? b?t ng? ?óng c?a, không t? ch?c gi?t m? nh? m?i ngày ?? ph?n ??i Công ty C.P bán heo ch?t l??ng th?p khi?n h? thi?t thòi. C? th?, Công ty C.P bán heo x?u cho các lò m? ? Nha Trang v?i heo có tr?ng l??ng trên 110 kg, m? nhi?u. Còn heo ??p t? 95-105 kg thì xu?t bán ? các th? tr??ng phía Nam.

 

M?t ch? lò m? ? ???ng ??ng Nai nói: "L??ng th?t và l??ng m? ph?i cân ??i thì m?i bán ???c nh?ng kho?ng g?n 1 n?m nay, phía Công ty C.P th??ng xuyên giao cho chúng tôi heo x?u trên 110 kg. Chúng tôi nhi?u l?n ph?n ?ng nh?ng ?âu l?i vào ??y. Chúng tôi cùng nhau ?óng c?a ?? ph?n ??i cách làm vi?c thi?u công b?ng c?a Công ty C.P".

 

Ông Nguy?n Duy Toàn, ph? trách m?ng gi?t m? thu?c Tr?m Thú y Nha Trang, cho bi?t trên ??a bàn có kho?ng 24 lò m?, m?i ngày gi?t m? t? 350 - 400 con heo cung c?p cho các siêu th? và ch? truy?n th?ng. Công ty C.P h?p tác v?i r?t nhi?u trang tr?i nuôi heo trên toàn t?nh Khánh Hòa. ?a s? các lò m? heo ? Nha Trang ??u l?y heo ? ?ây. Tr?m Thú y Nha Trang ?ã báo cáo s? vi?c lên Chi c?c Thú y ?? có báo cáo lên c?p cao h?n tìm h??ng gi?i quy?t.

 

Trong khi ?ó, m?t cán b? ph? trách kho heo t?i huy?n Cam Lâm c?a Công ty C.P cho bi?t không ph?i do heo c?a công ty kém ch?t l??ng mà do chính các lò m? mu?n t?ng giá bán. Ông Ph?m Tr??ng Giang - Giám ??c khu v?c mi?n Trung Công ty C.P, c?ng th?a nh?n do công ty ch?a ??ng ý v?i yêu c?u c?a m?t vài lò m? nên ?ã x?y ra s? c? trên. "Chúng tôi ?ã làm vi?c tr?c ti?p v?i các ch? lò m? và ??t ???c các cam k?t gi?a hai bên ?? hai bên h?p tác ???c vui v?" - ông Giang thông tin.


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc